STOSOWANIE

Szczegółowe informacje na temat przebiegu podróży ze słuchawkami Tomatis® Infinite można uzyskać w Broszurze edukacyjnej.

Aby rozpocząć korzystanie ze słuchawek, należy zapoznać się z Instrukcją obsługi.