Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI WITRYNY INTERNETOWEJ TOMATIS® INFINITE

Polityka prywatności określa sposób, w jaki Tomatis Polska Sp. z o.o. wykorzystuje i chroni wszystkie informacje, które Klient przekazuje Tomatis Polska Sp. z o.o. przez witrynę internetową infinite.tomatis.com.

Tomatis Polska Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić prywatność danych Klienta. Gdy Klient, za pośrednictwem strony internetowej, przekazuje dane, które pozwalają go zidentyfikować, Tomatis Polska Sp. z o.o. używa ich wyłącznie zgodnie z zasadami niniejszej polityki prywatności.

Tomatis Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności w dowolnej chwili podczas aktualizacji niniejszej strony. Klient powinien regularnie odwiedzać tę stronę, by mieć pewność, że zgadza się na nowe warunki. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 1 grudnia 2020 r.

Rodzaj gromadzonych informacji

Tomatis Polska Sp. z o.o. może prosić Klienta o podanie następujących danych:

imię, nazwisko i zawód
nr telefonu,
adres e-mail
adres korespondencyjny
inne dane, podawane do celów sondażowych, statystycznych lub promocyjnych

Jeżeli Klient chce złożyć zamówienie lub dokonać płatności, Tomatis Polska Sp. z o.o. może go przekierować do witryny lub strony zgodnej z IPC, która prosi o podanie numeru karty kredytowej, rachunku czekowego lub danych rachunku PayPal w celu obsługi płatności. Te informacje są przechowywane w bezpieczny sposób przez dostawcę usług płatności kartą kredytową lub przez Tomatis Polska Sp. z o.o.

Wykorzystanie gromadzonych informacji

Tomatis Polska Sp. z o.o. wykorzystuje zbierane informacje do realizacji zamówień i poznawania potrzeb Klientów oraz zapewniania im jak najlepszych usług, a w szczególności do następujących celów:

Użytek wewnętrzny
Tomatis Polska Sp. z o.o. może wykorzystywać zebrane dane do ulepszania swoich produktów i usług.
Tomatis Polska Sp. z o.o. może regularnie wysyłać pocztą elektroniczną reklamy nowych wyrobów, informacje o specjalnej promocji lub inne wiadomości, które uzna za właściwe.
Tomatis Polska Sp. z o.o. może też w dowolnym momencie użyć danych Klienta w celu przeprowadzenia badania rynku. W takiej sytuacji formą kontaktu może być e-mail, telefon lub pismo przesłane pocztą. Tomatis Polska Sp. z o.o. może również wykorzystywać informacje o Kliencie w celu dostosowania swojej witryny internetowej do jego potrzeb.
Tomatis Polska Sp. z o.o. wykorzystuje dane Klienta do realizacji jego zamówień. Klient wyraża zgodę na to, aby informacje o Kliencie zostały przekazane przez spółkę Tomatis Polska Sp. z o.o. godnym zaufania osobom trzecim w celu weryfikacji płatności oraz adresu dostawy, co umożliwi realizację zamówienia i ochronę Klienta oraz Spółki przed oszustwem.

Bezpieczeństwo

Tomatis Polska Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo danych Klienta. W celu uniemożliwienia ujawnienia tych danych lub uzyskania do nich dostępu przez osoby nieupoważnione, spółka Tomatis Polska Sp. z o.o. wprowadziła odpowiednie procedury fizyczne i elektroniczne, które chronią i zabezpieczają informacje uzyskiwane przez nas za pośrednictwem Internetu.

Polityka cookies (ciasteczka)

Cookies to niewielkie pliki, które są zapisywane na dysku twardym komputera, jeżeli jego użytkownik wyrazi na to zgodę. Po wyrażeniu zgody plik jest zapisywany na komputerze. Analizując połączenia z Internetem, powiadamia nas o tym, że użytkownik odwiedza daną witrynę internetową. Pliki cookies umożliwiają aplikacjom internetowym rozpoznanie danego internauty. Aplikacja internetowa może wówczas dostosować się do potrzeb, preferencji lub braku zainteresowania internauty, gromadząc informacje o jego profilu.

Tomatis Polska Sp. z o.o. używa plików cookies do uzyskania informacji o tym, które konkretnie strony są odwiedzane przez internautów. Te dane umożliwiają analizę odwiedzin na stronach witryny internetowej Tomatis Polska Sp. z o.o. i ulepszanie jej poprzez dostosowanie do potrzeb klientów. Informacje te są wykorzystywane jedynie do celów analizy statystycznej, a następnie dane są usuwane z systemu.

Podsumowując, pliki cookies pozwalają nam oferować użytkownikom coraz lepszą witrynę internetową dzięki wiedzy o tym, które strony cieszą się ich zainteresowaniem, a które nie. Pliki cookies w żadnym wypadku nie dają nam dostępu do komputera osoby odwiedzającej stronę ani do informacji na temat tej osoby, oprócz danych udostępnionych przez nią z własnej woli.

Odwiedzający stronę zawsze może wyrazić zgodę na stosowanie plików cookies albo odmówić wyrażenia zgody. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookies, ale użytkownik może tak ustawić parametry przeglądarki, by odrzucała możliwość ich stosowania, co jednak może go pozbawić pewnych udogodnień dostępnych na danej witrynie internetowej.

Udostępnianie danych osobowych

Gdy Klient składa zamówienie na witrynie internetowej infinite.tomatis.com, Tomatis Polska Sp. z o.o. może udostępnić firmie kurierskiej lub dostawcy usług płatniczych informacje o Kliencie, takie jak e-mail, adres pocztowy i numer telefonu Dostawca usług płatniczych ma prawo dostępu do informacji o Kliencie oraz do ich wykorzystania wyłącznie w celu weryfikacji dokonania płatności, a w przypadku firmy kurierskiej jest to wyłącznie cel dostawy zamówienia.

Na życzenie Klienta Tomatis Polska Sp. z o.o. może również przekazać jego dane kontaktowe certyfikowanemu Specjaliście Metody Tomatisa®.

Odnośniki do innych witryn internetowych

Nasza witryna może zawierać odnośniki (linki) do innych ciekawych stron internetowych. Niemniej każdy, kto skorzysta z tych odnośników i opuści naszą witrynę internetową, powinien pamiętać, że Tomatis Polska Sp. z o.o. nie ma żadnej kontroli nad wspomnianymi stronami. W związku z tym Tomatis Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ochronę i poufność informacji przekazanych przez użytkownika podczas odwiedzin na wyżej wymienionych stronach internetowych, które nie są objęte niniejszą polityką prywatności. Zalecamy ostrożność podczas weryfikacji polityki prywatności stosowanej na wyżej wymienionych stronach.

Kontrola nad danymi osobowymi Klienta

Klient może zadecydować o ograniczeniu gromadzenia lub wykorzystania jego danych osobowych w następujący sposób:

Podczas wypełniania formularza na witrynie internetowej należy znaleźć pole, którego zaznaczenie pozwala wskazać, że Klient nie życzy sobie, by jego dane były używane przez kogokolwiek do celów komercyjnych.

W przypadku, gdy Klient wyraził już zgodę, by spółka Tomatis Polska Sp. z o.o. używała jego danych do celów komercyjnych, może w każdej chwili wycofać tę zgodę, przesyłając informację pocztą lub na adres e-mail: infinite@tomatis.com

Tomatis Polska Sp. z o.o. może sprzedawać, dystrybuować czy odpłatnie udostępniać dane osobowe Klienta osobom trzecim wyłącznie pod warunkiem, że Klient wyraził na to zgodę lub gdy zobowiązują do tego przepisy prawa.

Klient może uzyskać informację o tym, jakimi danymi osobowymi na jego temat dysponuje Tomatis Polska Sp. z o.o. W takiej sytuacji może być wymagana niewielka opłata. W celu uzyskania kopii danych, którymi dysponujemy, prosimy o e-mail na adres: infinite@tomatis.com.

Jeżeli Klient uważa, że informacje na jego temat, którymi dysponuje Tomatis Polska Sp. z o.o., są błędne lub niepełne, proszony jest o pilne przesłanie zawiadomienia o tym na powyższy adres. Wszelkie błędne dane zostaną niezwłocznie skorygowane.

WARUNKI UŻYTKOWANIA WITRYNY INFINITE.TOMATIS.COM

Tomatis Polska Sp. z o.o. ma prawo zmodyfikować warunki użytkowania w dowolnym momencie. Przed ponownym korzystaniem z treści niniejszej witryny należy zapoznać się z aktualną wersją warunków użytkowania.

Prawa autorskie

Zawartość witryny internetowej infinite.tomatis.com wraz z plikami do pobrania nie może być kopiowana ani rozpowszechniana bez zgody Tomatis Polska Sp. z o.o.

Znaki towarowe

TOMATIS, TOMATIS + logo oraz TalksUp to zastrzeżone znaki towarowe. Ich wykorzystanie lub modyfikacja bez uzyskania wyraźnej zgody na piśmie są surowo zabronione.

Informacja

TOMATIS INFINITE to program edukacyjny, który w żadnym wypadku nie jest metodą leczniczą ani diagnostyczną. Treść witryny internetowej infinite.tomatis.com ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady lekarskiej ani jej nie zastępuje.